Przykład 1 do wszystkich podkategorii

Centrum Handlowe Szembeka

Spółka „CHSz” powstała w 1992 r., obecnie liczy 120 udziałowców,

Kapitał zakładowy wynosi 3.641.000 zł.

Spółka jest użytkownikiem wieczystym gruntu o łącznej powierzchni 2.414 m2

Dla tej nieruchomości gruntowej prowadzona jest KW WA6M/00200583/1.

 

Spółka posiada w dzierżawie czasowej grunt o łącznej powierzchni: - 5.789 m2 (umowa dzierżawy 30-letnia - do roku 2028).

Dla tej nieruchomości zabudowanej budynkiem centrum handlowego prowadzona jest KW 162129.

- 2.071 m2 (umowa dzierżawy czasowej przedłużana na kolejne okresy).

- 1.845 (umowa dzierżawy 30-letnia - do roku 2022).

kurorty
Page2
przyklad 2
kurorty

Centrum Handlowe Szembeka - budynek centrum handlowego został przekazany do użytkowania w 2002 r., był to pierwszy etap inwestycji.

W latach 2013-2016 Spółka Centrum Handlowe Szembeka zrealizowała II etap inwestycji,

tj. rozbudowę istniejącego budynku centrum handlowego.

W obiekcie znajduje się 6 wind osobowych, 2 towarowe, 8 sztuk schodów ruchomych i 2 chodniki ruchome.

Całkowita powierzchnia budynku centrum handlowego to około 30 000 m² , w tym powierzchnia:

handlowa 7.765 m²,

biurowa 1 720 m²,

mieszkania 195,89 m²,

część sportowa 2.123,74 m²;

powierzchnia patio w budynku przeznaczona na handel – ok. 300 m².

 

Powierzchnia handlowa na terenie przyległym do budynku centrum handlowego wraz z patio zewnętrznym to około 2.500 m².

Pod budynkiem znajduje się łącznie 254 miejsc parkingowych w garażach podziemnych.

Planowana budowa budynku garażowego wielopoziomowego z częścią handlowo – usługowo – biurową powierzchnia zabudowy 2.291 m².

Aktualnie CHS ma ok 80% wynajętych powierzchni .

Cena zakupu 100% udziałów spółki  ok 100 mln zł.

Orientacyjna wartość Centrum Handlowego Szembeka po dofinansowaniu i rozbudowie ok 250 mln zł.