Przykład

Dzięki zaufaniu, jakie zdobyliśmy w ciągu dwóch dekad naszej działalności, obsłużyliśmy w zakresie nieruchomości ponad 200  klientów krajowych i zagranicznych.

Obiekty komercyjne z zakresu energii odnawialnej.

Oferujemy funkcjonujące obiekty lub tereny inwestycyjne z kompletem zezwoleń pod budowę wybranej inwestycji:

Elektrownie, Elektrownie wiatrowe, Biogazownie, Elektrownie fotowoltaiczne

Page2
kurorty:

Inne obiekty komercyjne:

Galerie handlowe, Supermarkety, Biurowce, Hotele i pensjonaty, Obiekty rehabilitacyjno – opiekuńcze, Domy spokojnej starości, 

Centra logistyczne, Kopalnie, Sanatoria, Lotniska i lądowiska

Pozostałe obiekty komercyjne

W ramach nieruchomości komercyjnych oferujemy do sprzedaży spółki lub udziały w spółkach. Specjalizujemy się w szczególności w pośrednictwie sprzedaży spółek z branży  kosmetycznej, farmaceutycznej, chemicznej, spożywczej, IT.

 

Oferty:

przyklad-1